Hội Điện quang và Y học hạt nhân Việt Nam

Tài trợ

Thư mời tài trợ

Với mục tiêu không ngừng cập nhật và nâng cao kiến thức cho các bác sĩ chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh và Y học hạt nhân, Hội Điện quang và YHHN Việt Nam tổ chức “Hội nghị Điện quang và Y học hạt nhân toàn quốc lần thứ 21” vào hai ngày hội nghị chính thứ 6, thứ 7 (23 - 24 tháng 08 năm 2019), hội thảo tiền hội nghị và hướng dẫn thực hành ngày thứ 5 (22 tháng 08 năm 2019) dự kiến tại Trung tâm Hội nghị Ariyana Đà Nẵng – số 107 đường Võ Nguyên Giáp – TP. Đà Nẵng.

Mức tài trợ và Quyền lợi của Nhà tài trợ

Ban tổ chức Hội nghị Điện quang và Y học hạt nhân toàn quốc lần thứ 21 của Hội Điện quang và Y học hạt nhân Việt Nam xin trân trọng thông báo các các mức tài trợ cho Hội nghị như sau: