Hội Điện quang và Y học hạt nhân Việt Nam

Diễn giả

WOO, WAN-HEE

WOO WAN-HEE Working Address : 121st CSH, Unit # 15244, Dept of Radiology, APO AP 96205, Seoul Korea U.S. Army Community Hospital, Seoul (BAACH, 121st CSH)

Dae Hyun KANG, R.T

Dae Hyun KANG, R.T Address: Korean Radiological Technologists Association #18 Mabang-ro 4 gil, Seocho-gu Seoul 06778, Korea

Ho Yong Jung, R.T

Ho Yong Jung, R.T Vice President DaeHan Shield Engineering

Hong Soo Lee, Ph.D.

Hong Soo Lee, Ph.D. President, The Korea Radiological Technologist Association Jeollanamdo Branch Team Manager, Department of Radiology, Mokpocity Medical Center

Ta-liang Shen (Robert Shen)

Ta-liang Shen (Robert Shen) Medical Radiation Technologist Dx. VIR, M.S

MD MOZAMMEL HOSSEN

MD MOZAMMEL HOSSEN Popular Diagnostic Centre ltd, Bangladesh

Khin Maung Tin

Khin Maung Tin Trưởng bộ phận phóng xạ, Khoa X quang, Bệnh viện Hoàng gia châu Á.

Lin Wei-Che MD, PhD

Lin Wei-Che MD, PhD Address: Department of Diagnostic Radiology, Kaohsiung Chang Gung Memorial Hospital No. 123, Dapi Rd., Niaosong Dist., Kaohsiung City 833, Taiwan (R.O.C.)

Dr. med. /MD Hagen Heinz Kitzler

Chief resident / acting senior practitioner, Viện thần kinh, Bệnh viện đại học, Trường đại học kỹ thuật Dresden, Đức

Pr Eric de Kerviler

Pr Eric de Kerviler Viện trưởng Viện Điện quang Saint-Louis Hospital

Trang 1 trong tổng số 2 trang (16 tin)