Hội Điện quang và Y học hạt nhân Việt Nam

Hội đồng chấm báo cáo

1/ Chuyên ngành thần Kinh:    

- GS.TS Phạm Minh Thông

- PGS.TS Lê Văn Phước

- PGS.TS Vũ Đăng Lưu

2/ Chuyên ngành tiêu hóa:                 

- PGS.TS Nguyễn Duy Huề

- PGS.TS Bùi Văn Lệnh

- TS Phạm Hồng Đức

3/ Chuyên ngành cơ xương khớp:       

- PGS.TS Bùi Văn Giang

- TS Nguyễn Trường Giang

- TS Võ Tấn Đức

4/ Chuyên ngành  can thiệp:     

- GS.TS Phạm Minh Thông

- PGS.TS Lê Văn Trường

- PGS.TS Vũ Đăng Lưu

5/ Chuyên ngành hô hấp, tim mạch, chuyên ngành Điện quang khác:

- PGS.TS Hoàng Minh Lợi

- PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng

- PGS.TS Lê Trọng Khoan

6/ Chuyên ngành Y học hạt nhân chẩn đoán:

- GS.TSKH Phan Sỹ An

- PGS.TS Lê Ngọc Hà

- PGS.TS Trần Xuân Trường

7/ Chuyên ngành Y học hạt nhân điều trị

- GS.TS Mai Trọng Khoa

- PGS.TS Nguyễn Kim Lưu

- TS Nguyễn Xuân Cảnh

8/ Chuyên ngành Y học hạt nhân xạ trị:

- PGS.TS Trần Đình Hà

- PGS.TS Lê Chình Đại

- PGS.TS Phạm Cẩm Phương

9/ Chuyên ngành Kỹ thuật Điện quang và Y học hạt nhân:

- TS Lê Văn Tấn

- Ths Thái Văn Lộc

- Cn Nguyễn Tuấn Dũng