Hội Điện quang và Y học hạt nhân Việt Nam

Thông báo số 2

Tổng Hội Y học Việt Nam

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Hội Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam

-----------------------

Số : 288/ĐQ&YHHNVN

V/v Đăng ký tham dự và gửi báo cáo Hội nghị Điện quang và YHHN

toàn quốc lần thứ 21

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

================

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2019

ĐĂNG KÝ THAM DỰ VÀ GỬI BÁO CÁO

HỘI NGHỊ ĐIỆN QUANG VÀ Y HỌC HẠT NHÂN

TOÀN QUỐC LẦN THỨ XXI (23 – 24/08/2019)

Được sự cho phép của Ban Đối ngoại Trung ương Đảng, của Bộ Y tế, của Tổng Hội Y học Việt Nam. Hội Điện quang và YHHN Việt Nam dự kiến tổ chức “Hội nghị Điện quang và Y học hạt nhân toàn quốc lần thứ 21” vào hai ngày thứ 6 và thứ 7 (23 - 24 tháng 08 năm 2019) dự kiến tại Trung tâm Hội nghị Ariyana Đà Nẵng – số 107 đường Võ Nguyên Giáp – TP. Đà Nẵng.

Trong hội nghị sẽ có nhiều bài giảng cập nhật những kiến thức về Chẩn đoán hình ảnh và Y học hạt nhân của các giáo sư, bác sỹ từ Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản,… Bên cạnh đó còn có nhiều bài giảng, đề tài nghiên cứu khoa học của các giáo sư, bác sỹ từ các bệnh viện toàn quốc.

+ Phí đăng ký hội nghị trước ngày 25/07/2019 là 1.500.000 đồng/đại biểu bao gồm 2 bữa ăn trưa, 4 tiệc trà giữa giờ và các tài liệu lưu hành tại hội nghị.

+ Phí tham dự tiệc Gala dinner tối thứ 6 ngày 23/08/2019: 500.000 đồng/đại biểu

Lưu ý:

+ Phí đăng ký tại hội nghị là 2.000.000 đồng/đại biểu (chưa bao gồm phí tham dự tiệc tối)

+ Đại biểu tham dự hội nghị được cấp chứng nhận đào tạo y khoa liên tục (CME: 20 tiết)

Đề nghị quý đại biểu gửi đăng ký trên trang vsrnm21.radiology.vn đồng thời gửi tiền vào tài khoản Hội với thông tin sau:

Họ tên - SĐT và email

            Tên tài khoản: VSRNM

            Số tài khoản VNĐ: 0011000229263

            Tại ngân hàng: Sở giao dịch Vietcombank. Địa chỉ: 31-33 Ngô Quyền – Hà Nội

Sau khi chuyển khoản, quý đại biểu vui lòng gửi ảnh chụp ủy nhiệm chi vào hòm mail radiologyvn@gmail.com hoặc ly.pham@hoavietmedia.com

Để các báo cáo tại hội nghị phong phú và chất lượng, Ban Tổ chức đề nghị các đại biểu gửi các ca, nhóm ca lâm sàng hay, các đề tài nghiên cứu khoa học có giá trị tham gia báo cáo tại hội nghị. Bài gửi tham gia sẽ được đăng phần tóm tắt trên cuốn Kỷ yếu hội nghị, những bài có chất lượng sẽ được xét báo cáo tại hội nghị và đăng trên tạp chí Điện quang Việt Nam, các báo cáo viên sẽ được miễn phí đăng ký và phí khách sạn. Hạn chót nhận bài 30 tháng 05 năm 2019, có thể gửi bài trên trang vsrnm21.radiology.vn. Các báo cáo in trong quyển kỷ yếu không hạn chế, phông chữ quy định là “Times New Roman” cỡ chữ 14, bài viết không quá 07 trang khổ giấy A4, khoảng cách dòng đơn.

 

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

  1. CN. Trần Công Chí – Chánh văn phòng Hội Điện quang và Y học hạt nhân Việt Nam.

Địa chỉ: Trung tâm Điện Quang - Bệnh viện Bạch Mai - số 78 đường Giải Phóng

               Quận Đống Đa – TP. Hà Nội.

Điện thoại: 091 941 6888

Thư điện tử: radiologyvn@gmail.com.

Website: vsrnm21.radiology.vn

  1. Phạm Hương Ly – Nhân viên hỗ trợ hội nghị

Điện thoại: 091 508 3456

Thư điện tử: ly.pham@hoavietmedia.com.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu VP

Trưởng Ban Tổ chức

Chủ tịch Hội Điện quang và YHHN VN

 (Đã ký)

GS.TS. Phạm Minh Thông