Hội Điện quang và Y học hạt nhân Việt Nam

Quy trình gửi bài báo cáo

Bước 1: Truy cập trang web http://vsrnm21.radiology.com.vn/

Bước 2: Nhấp chuột vào mục “Đăng ký”

Bước 3: Điền thông tin theo mẫu và nhấn "gửi thông tin"

Bước 4: Quay trở về trang chủ; đăng nhập bằng email và password (password được nhận qua email đã đăng ký)

Bước 5: Hoàn thiện thông tin và gửi bài báo cáo