Hội Điện quang và Y học hạt nhân Việt Nam

Chủ đề báo cáo

  1. Điện quang bụng- tiểu khung
  2. Điện quang can thiệp
  3. Điện quang tim mạch
  4. Điện quang Thần kinh
  5. Điện quang lồng ngực
  6. Điện quang cơ xương khớp
  7. Siêu âm
  8. Điện quang Nhi khoa
  9. Điện quang vú