Hội Điện quang và Y học hạt nhân Việt Nam

Chương trình hội nghị

Kính mời quý vị xem chương trình chi tiết tại đây: http://vsir2019.vsir.vn/upload/attach/vib-171529_chuong-trinh-17.8.pdf

Trân trọng cảm ơn!

Các tin khác